Обрада података

ОБРАДА ПОДАТАКА

Црногорско Херцеговачки Покрет као руковалац података о личности прикупља путем Интернет сајта  chp.rs i цхп.срб податке о вама, и то: е –маил адреса, име и презиме, број телефона,датум рођења, пребивалиште односно мјесто и адресу..

Ваше податке прикупљамо и обрађујемо искључиво да бисмо вам омогућили чланство у покрету.

Подаци о вама се прикупљају и обрађују на основу вашег пристанка, који пружате слањем кроз форму на сајту chp.rs / цхп.срб.

Пристанак можете у сваком тренутку повући, што доводи до престанка даље обраде ваших података и њиховог брисања, најкасније у року од 15 дана од дана повлачења пристанка.