Органи

ОРГАНИ

скупштински орган.

предсједнички колегијум – највиши извршни орган одлучивања.

орган који чине најугледнији и најеминентнији чланови покрета, који доноси најважније одлуке у погледу идеолошких и програмских орјентација.

бави се маркетингом, односима са средствима јавног информисања, припремама манифестација и скупова.

чине сви чланови предсједништва, предсједници и секретари Окружних одбора и 10 изабраних чланова Извршног одбора које бира Извршни одбор.

чине предсједници, потпредсједници и секретари окружног одбора и предсједници општинских одбора са територије округа.

чине предсједник, потпредсједници, секретар и сви чланови покрета са територије општинског одбора.

чине сви млађи чланови. Орган има предсједника, потпредсједнике и секретара.