Политика

ПОЛИТИКА

Црногорско – Херцеговачки покрет бави се политичким дјеловањем и тежи успостављању система вриједности српског друштва на темељима части, поштења, витештва и чојства. Поједини циљеви чињеница је да се не могу остварити без разумјевања и подршке институција, те је у том облику неопходна и политичка подршка релевантних чинилаца и учешће у политичком животу у општем националном интересу. Прве двије године нашег дјеловања трудили смо се да остваримо наше циљеве без великог мијешања у политички живот. И поред великог труда и ангажовања да спроведемо неке од наших основних циљева, јединствен је закључак да без активног политичког учешћа, не можемо очекивати спровођење наше идеје у дјело, нити можемо озбиљније помоћи народу са наших простора. Зато смо одлучили да органе покрета прилагодимо политичком дјеловању и да све своје снаге усмјеримо на обавјештавању јавности да покрет креће у озбиљну политичку кампању за наредне изборе.

На следећим парламентарним изборима, потпуно је извјесно да ће Црногорско Херцеговачки покрет имати своје представнике у Парламенту Републике Србије.

Наша снага и наш потенцијал су толики, да се резултат већ сада не доводи у питање. Истраживања која су рађена на овом пољу говоре да ће Црногорско Херцеговачки покрет ускоро бити релевантан политички фактор у Србији.